Welkom bij Buro TOP!

Te weinig individuele begeleiding op school, is een belangrijke reden voor ouders om te kiezen voor een huiswerkinstituut. Alhoewel het de taak van de school is om de kinderen te leren hoe ze hun huiswerk moeten maken, is het niet aan hen om er op toe te zien hoe en wanneer ze dat in de praktijk doen.
Voor ouders is het begeleiden van huiswerk tegenwoordig door tijdgebrek een lastige opgave. Bovendien is het niet altijd bevorderlijk voor de sfeer in huis als zij constant de strijd aan moeten gaan met hun kind over het schoolwerk.

Sinds februari 2010 is Buro TOP gestart met het aanbieden van huiswerkbegeleiding en bijles aan kinderen van 10 tot 16 jaar.

De huiswerkbegeleiding is niet gericht op één vak, maar op de manier van werken. Het draait vooral om het leren plannen, structureren en daadwerkelijk maken van het huiswerk. Ook leerlingen met leer- of gedragsproblemen, zoals ADHD of dyslexie hebben baat bij de structuur en rustige werkomgeving die wij bieden.

De bijlessen zijn gericht op één vak of onderdeel daarvan en zijn  individueel (dus 1 leerkracht en 1 kind).

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de link Huiswerkbegeleiding’ en ‘Bijles’ .

Vacatures

Wij zijn op zoek naar bevoegde docenten die individuele bijlessen kunnen verzorgen voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Economie, Natuurkunde en Scheikunde tot het examenniveau Havo/VWO.

Klik voor meer informatie op de link ‘vacatures’.